jueves, 19 de noviembre de 2009

DIA INTERNACIONAL DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT


MANIFEST 3 DE DESEMBRE 2009

DIA INTERNACIONAL DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT

Més autonomia personal, menys dependència

Amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, les
persones amb discapacitat física volem fer palesa la voluntat d’exercir els
nostres drets com a ciutadans i ciutadanes i per això demanem disposar
dels serveis i prestacions que ens garanteixin poder gaudir de plena
autonomia personal per dur a terme els nostres projectes de vida.

Per això, demanem a les administracions públiques i agents competents:
- L’establiment convençut per part de l’administració d’un Servei
d’Assistent Personal sense limitacions horàries i adaptat a les
necessitats de cada persona, com a sistema que, d’acord a les
experiències pilot que s’han desenvolupat en els darrers anys, garanteix
l’autonomia personal de les persones amb discapacitat.

- El reconeixement per part de les administracions del fet demostrat i
diferenciat d’un greuge econòmic comparatiu que fa que les persones
amb discapacitat hagin de fer un sobreesforç econòmic molt superior a
la resta de la ciutadania per desenvolupar en igualtat de condicions i
oportunitats les seves vides. Aquest reconeixement s’haurà de tenir en
compte a l’hora d’establir els càlculs per determinar l’aportació de la
persona usuària als serveis del Sistema Català de Serveis Socials.

- Una aposta ferma de les administracions per garantir el dret de les
persones amb discapacitat física a viure en ambients
desinstitucionalitzats (és a dir, lluny de serveis residencials), afavorint
sempre que sigui possible l’estada de les persones a la pròpia llar.
Així mateix, demanem la posada en marxa, per a aquells casos en què
l’estada a la pròpia llar no sigui possible, d’apartaments amb serveis
comuns per a la vida independent.

- L’accessibilitat a tots els pobles i ciutats en el transport, els carrers, els
edificis públics, els equipaments culturals, els comerços i tots els espais
on desenvolupem les nostres vides. Així com el compromís de les
administracions públiques per impulsar la investigació i facilitar l’accés a
les ajudes tècniques i domòtica que proporcionen l‘autonomia a la llar i
en els nostres desplaçaments.

No hay comentarios: